Om Stiltre

Stiltre setter sin ære i å levere lister og paneler tuftet på god byggeskikk. Med utgangspunkt i originale paneler, lister og bygningsdetaljer fra de ulike stilartene har vi gjenskapt historisk og stilmessig riktige produkter - riktige profiler og riktige dimensjoner. De senere åra har også spesialproduksjon blitt en viktig del. Vi rekonstruerer lister, paneler og dekor basert på enten tegning eller en bit fra gammel list.

Stiltre AS har sin opprinnelse i Hannevold Sag på Skollenborg utenfor Kongsberg.
Hannevold Sag var tidligere en bondesag. Slike sager fantes det mange av utover bygdene i gamle dager. Sagene ble hovedsakelig brukt til skjæring av lokalt tømmer, og noen av dem hadde også en enkel høvel, slik som Hannevold Sag.Sentralisering gjorde at de små sagene forsvant i tur og orden. Også Hannevold Sag kunneha lidd samme skjebne, men lokale ressurspersoner med kompetanse innenfor trelast, høvling, byggeskikk og stilhistorie registrerte at riktige produkter til rehabilitering av hus var mangelvare i markedet. Nødvendig utstyr for profesjonell bearbeidelse av treverk til panel, lister og andre komponenter i tre kom på plass. Dermed ble Stiltre etablert i 1989 med utgangspunkt i den gamle sag- og høvlerivirksomheten.

Jo Sellæg, rådgiver i bygningsvern, hadde et rikholdig arkiv med prøver på gamle profiler og lister. Med denne solide dokumentasjonen hadde vi et godt utgangspunkt for å lansere produkter tuftet på god byggeskikk. Vi lanserte produkter relatert til tre stilarter: Rokokko og barokk (ca. 1700-1790), Klassisisme, (ca. 1780-1860) som dekker Louis Seize og Empire, og Sveitserstil (ca. 1850-1930). Fortsatt utgjør dette kjernen i konseptet.
Fortsettelsen har vist at våre produkter er relevante i et utvidet marked både til nye og nyere hus, og til hytter. Mange ser etter disse kvalitetene ved oppussing eller nybygging.