Postkassestativ med innebygde postkasser. Stativene er ferdig sammensatt, og laftet opp i 34 mm x 120 mm ubehandlet gran med papp på taket. Det er beregnet 36 cm plass pr kasse.  Den øverste delen er litt bredere, noe som gir et stabburspreg.

Postkassestativene lages med plass for 1 til 20 postkasser. Stativene for 1 og opp til 5 kasser lages i en høyde, fra 6-20 kasser i 2 høyder.

Prisliste

Innvendig mål på postkassene:

Bredde:  34 cm
Høyde i front: 33 cm
Dybde nederst: 14 cm
Dybde øverst:  20 cm