Postkassestativ for løse postkasser. Stativene er ferdig sammensatt og laftet opp i 34 mm x 120 mm ubehandlet gran med papp på taket. Det er beregnet 36 cm plass pr kasse.  Den øverste delen er litt bredere, noe som gir et stabburspreg.

Stativene lages med plass for 1 til 20 kasser. Stativene for 1 og opp til 5 kasser lages i en høyde, fra 6-20 kasser i 2 høyder.

Prisliste