Hopp til innhold

Historien til Stiltre

Asbjørn, Anne Lise, Runar og Hans Fredrik Hannevold på 80-tallet

Før Stiltre ble Stiltre

Stiltre-eventyret startet allerede i 1946, da Einar Kjørstad og Asbjørn Hannevold satte opp en gårdssag på eiendommen til Kjørstad. Stiltre som det er i dag ble stiftet i 1989.

I 1974 ble saga kjøpt av Asbjørns sønn, Hans Fredrik Hannevold, for 20.000 kr. Den fikk navnet Hans Fredrik Hannevold & Co.

Bildet er fra Hannevold-saga tidlig på 80-tallet, da saga ble eid av Asbjørns sønn, Hans Fredrik Hannevold.

1988

I 1988 kom det et skifte. I tillegg til leieskur og leiehøvling ble det satset på salg av høvellast.

Det første lagerbygget ble bygget i 1988. Det ble bygget i forbindelse med etableringen av Stiltre, og var det eneste lageret ved Stiltres oppstart. Inne i lagerbygget var det også et lite kontor. Du finner kontoret på samme sted i dag, men det er blitt ganske mye større en det var den gang.

Hans Fredrik Hannevold, Per Egil Bøe, Ole Gunnar Green og Jo Sellæg

1989

Stiltre ble etablert i 1989. Hans Fredrik Hannevold gikk sammen med Per Egil Bøe, en av pådriverne til oppstarten av Stiltre, Jo Sellæg som var rådgiver i bygningsvern og laget «Stiltreprofilene» og Ole Gunnar Green som var regnskapsmann.

Bildet er tatt på en av Stiltres første generalforsamlinger. Fra venstre: Hans Fredrik Hannevold, Per Egil Bøe, Ole Gunnar Green og Jo Sellæg.

Dalen Hotel rundt 1990

1990

Rundt 1990 leverte Stiltre til sitt første prestisjeprosjekt - en stor restaureringsjobb på Dalen Hotel i Telemark. Vi er stolte av vårt bidrag til dette ærverdige hotellet fra 1894, og synes det var veldig moro å også få levere materialer til byggingen av en ny kjøkkenfløy på Dalen Hotell i 2018.

1993

I 1993 ble det vi kaller "Laftebygget" bygget. Busskurene på bildene ble i sin tid produsert her, sammen med postkassestativ og avfallskassehus i lafteplank. De to sistnevnte blir bygget her også i dag.

I Laftebygget er det også materialtørke, og fresemaskin til utskjæring av rekkverksbord og andre dekorelementer.

1994

Hovedbygningen, som ble bygget i 1989, ble snart for liten. Behov for å utvide meldte seg, og bygningen ble bygget på i 1994. Bildet er fra underveis i utbyggingsprosessen, og av ferdig bygg.

I 1994 ble det også kjøpt til mer grunn, og tomta ble da på 12 430 kvadratmeter.

1997-1998

Nytt høvleri var klart i 1997. Utstyret ble montert denne høsten, og høvelen ble flyttet i desember. Dermed var alt klart for oppstart i det nye høvleriet på nyåret i 1998.

1999

I 1999 hadde Stiltre 10-årsjubileum. Dette året ble det laget ny inngang til Stiltre-bygget, som du ser på bildet. Butikken der det ble solgt småvarer som verktøy, festemateriell og lignende ble utvidet, samtidig som det ble laget flere kontorplasser i 2. etasje.

2005

I 2005 var det flytting i Hostvedt. Den delen av Stiltre som drev med byggevareutsalg ble fisjonert ut i 2004, og flyttet til Skrubbemoen i 2005 under navnet XL Bygg Stiltre. I dag er dette Carlsen Fritzøe Stiltre. Etter 2005 har det kun vært produksjon og kontorer i Hostvedt.

Arne Næss, Asbjørn Hannevold og Runar Hannevold

2013

Asbjørn og Runar Hannevold overtok eierskapet til Stiltre i 2013. I dag er det dermed tredje generasjon Hannevold som eier Stiltre AS.

Her er Runar og Asbjørn Hannevold avbildet sammen med daglig leder Anders Næss (til venstre).

Nytt lagerbygg på Stiltre i 2020

2020

I 2020 ble det bygget nytt lagerbygg på Stiltre. Den gamle saga, som nå er revet, sto tidligere akkurat her.

Behovet for større lagerplass grunnet økt omsetning, var årsaken til at det nye lageret ble bygget. I dette klimatiserte lageret vil også sløydråvarene som brukes til Stiltre-listene lagres. Dette gir enda bedre kvalitet på listverket som leveres. 

Lagerbygget er isolert og har en flate på hele 880 kvadratmeter.

Send oss en forespørsel