Stiltre

Trelast med særpreg

Stilriktig listverk, paneler og dekor

Stiltre tar god byggeskikk på alvor

Da Stiltre startet i 1988, så vi at det var lite markedet kunne tilby av riktige produkter til istandsetting av gamle hus. Dermed startet en interessant prosess med å finne de rette profilene. Med profesjonell bistand, og et stort innsamlet materiale fra gamle hus i Norge, valgte vi ut det beste og mest tidstypiske. Dette har utviklet seg videre, og vi tilbyr i dag et stort spekter av lister, paneler og dekor til eldre og nye hus.

Det er nyttig med stilhistorisk kunnskap også når man skal planlegge nye hus.