Dimensjon Treslag Behandling Nobbnr
15 x 045 Furu Ubehandlet 29914066
15 x 045 Furu Grunnet hvit 41156134

Brannmurlist til bruk til overganger f.eks. mellom mur og panel