Hopp til innhold

Bruksanvisning for montering av klassisk vindusomramming

Klassisk vindusomramming består av toppstykke, bunnstykke og sidelister

Hvordan montere klassisk vindusomramming?

Klassiske vindusomramminger fra Stiltre leveres ferdig tilpasset hvert enkelt vindu. Vindusomrammingen består av toppstykke (topplist og vannbrett), bunnstykke (bunnlist og vannbrett) og sidelister.

Se våre klassiske vindusomramminger her.

Anbefalt fremgangsmåte for montering

Tilpassing av vannbrett til klassisk vindusomramming

1. Tilpass vannbrettet hvis nødvendig

Tilpassing av vannbrettet er ikke nødvendig dersom:

  • det er felt inn tilstrekkelig plass til vannbrettet under og ved siden av vinduet
  • du ønsker å montere omrammingen rett på ytterkledningen

Vannbrettet må tilpasses dersom det ikke er felt inn plass til hele vannbrettet på veggen under og over vinduet. I så fall: Tilpass vannbrettet for å få det inn under vinduet. Gjør et utsnitt og skjær det til. Det er viktig at dette utsnittet behandles/males før montering.

Skru sammen vannbrett og bunnlist

2. Monter sammen vannbrett og bunnlist før det settes på veggen

Bunnlist skrus fast i rett posisjon på vannbrettets underside.

Klassisk vindusomramming - bunnstykket skrues på plass

3. Bunnstykket skrues på plass

Bunnstykket skrues på plass i riktig posisjon i underkant av vinduet.

Montering av klassisk vindusomramming

4. Monter sammen vannbrett og topplist før det settes på veggen

Topplist skrus fast i rett posisjon på vannbrettets underside.

Toppstykket skrus fast

5. Toppstykket skrues fast

Toppstykket skrues fast i overkant av vinduet.

Sidelistenes lengde tilpasses

6. Sidelistenes lengde tilpasses

Merk av riktig lengde og kapp av overflødig lengde. Listene må tilpasses på lengden ved å kappe til listene i toppen. I underkant er listen kappet i 15 grader og endeforseglet.

Det er vanlig å ha en glippe på minimum 7 mm i i bunn mellom vannbrett og sidelist. Det stilmessig og historisk riktige er å ikke ha denne glippen.

Klassisk vindusomramming - ferdig montert

7. Sett sidelist på plass og skru den fast

Gjenta på andre siden av vinduet.


Se video som viser montering av klassisk vindusomramming nedenfor.

Husk behandling av vindusomrammingen etter montering!

Behandlede vindusomramminger kommer med grunning og mellomstrøk. Husk toppstrøket med maling. Dette er spesielt viktig på områdene hvor treverket er splittet eller kappet og der festemidler er brukt. Lett fuging/sparkling kan være avgjørende for et godt resultat. Ved maling er det viktig at overflatene er helt rene og tørre.

Se monteringsinstruksjoner på video

Anders Næss, daglig leder i Stiltre, demonstrerer i denne videoen hvordan klassisk vindusomramming fra Stiltre kan monteres.

Klassisk hus i landlige omgivelser

Den klassiske byggestilen

Den klassiske byggestilen er vakker og stilren. 

Listene i denne stilarten bygger på klassiske idealer, og har klare former og rene flater. Våre klassiske profiler rommer begge til to klassiske stilartene; Louis Seize og Empire.

Klassisismen var vanlig i Norge fra 1780 til 1870, men den tidløse stilen egner seg også godt til dagens hus og hytter.

Send oss en forespørsel