Klassisk stil 1780 - 1870

Klassisismen kom som en reaksjon på den svulstige rokokkoen. Det var utgravningene av de gamle romerske byene Herculaneum og Pompei og oppmålinger av antikkens byggverk som vekket til live interessen for den klassiske stilen. Klassisismen rommer de to stilperiodene; Louis Seize og Empire. Begge bygger på klare former og rene flater og har forbilde i antikkens byggverk. Listene i denne stilarten bygger på klassiske idealer med klare former og rene flater og med forbilder i antikkens byggverk. Våre klassiske profiler rommer både Louis Seize og Empire

Noen viktige elementer i klassisk stil

Dørene har gjerne 2, 3 eller 4 speilfyllinger. I Louis Seize kan fyllingene være riflet eller ha andre mønstre. Profilene i ramtreet er små og enkle.
Beslagene er typiske for Louis Seize. Senere forsvinner mønstrene i flatene, mens formen beholdes. Finere klinker og nøkkelskilt er gjerne i messing, men de fleste beslagene lages av jern.
Vinduene har fått større glass og har derfor bare 3 ruter i hver ramme. Tidlig i perioden brukes fortsatt rokokkovinduet med 8 glass i rammen.

Louis Seize i Norge

Louis Seize er rik på detaljer. Geometriske mønstre, urner og blomsterranker med sløyfer er vanlig dekor. Listverket får rifler og speilfyllingene i dørene er også ofte riflet. I Norge ble Louis Seize stilen påvirket av Danmark, Frankrike og England. Det er også verd å merke seg at flere arkitekter tok opp igjen Louis Seize stilen i årene 1910 – 1930 da interessen for den klassiske arkitekturen på nytt dukket opp i landet.

Empire

Empiren overtar fra tidlig 1800-tallet. Som navnet antyder er det keiserdømmet under Napoleons regjeringstid som var forbildet til denne tidens arkitektur. Napoleon verdsatte strenghet, enkelhet og mandighet uttrykt på en nærmest asketisk måte.

Empiren kom til Norge omkring 1814 med Napoleons tidligere marskalk Karl Johan. Norge var på dette tidspunktet et fattig land, i europeisk målestokk. Derfor fikk empirestilen et enklere og mer beskjedent uttrykk. Landet var i ferd med å etablere seg som nasjon, og bygninger som Slottet og Universitetsbygningene i Oslo fikk tidens preg. Men empiren satte også sitt preg på den vanlige bebyggelsen. Sørlandsbyene er et eksempel på dette.

Bildegalleri
Klikk på bildene for større visning

20-talls klassisisme

Har du et en ”byvilla” fra tiden 1905 – 1930, som ikke er sveitserstil og heller ikke jugend? Sannsynligheten er stor for at det er et hus inspirert av klassisismen. Stilarten går under navnet 20-tallsklassisisme, og er et uttrykk for en sterk søken etter en nasjonal byggestil.

Etter unionsoppløsningen med Sverige i 1905 fikk vi en periode med nasjonale strømninger. Dette preget også arkitekturen.

 


Noen viktige kjennetegn på den ”nye” norske byggestilen er:

  • Kubbeformet bygningskropp
  • Høyreist saltak med svært bratt takvinkel
  • Kraftig detaljering og panel, brede hjørnekasser og vindskier
  • Smårutete vinduer, også sammenstilling av flere vinduer forekommer
  • Rik utforming av dørportalene

Antikk og nåtid

Klassisk betyr noe varig og går derfor aldri av moten. Igjen og igjen blir vi grepet av antikkens forbilder. Et klassisk uttrykk gir en følelse av en ny evighet. Men hvordan skaper du et klassisk uttrykk som passer inn i vår tid?

For det første er det viktig at listverk til tak, gulv, vinduer og dører gjennomføres ensartet i hele rommet eller på hele fasaden. Det kan slå uheldig ut å blande sammen forskjellige paneltyper. Vi anbefaler Stiltres listverk- og panelprogram som omfatter et komplett utvalg innenfor den klassiske stilperioden.

For det andre er fargevalget eller tapetet viktig. Blomsterrankene og utstrakt bruk av border går igjen i de klassiske tapene. Kraftige farger og uvanlige fargekombinasjoner er også med på å understreke det klassiske.

Klassisk på hytta

Hva med litt klassisk stil på hytta? Listverk i klassisk stil setter prikken over i'en for deg som er ute etter noe spesielt. Stadig flere av oss legger mye tid og penger i hytta, og riktige lister er med på å heve standarden. Ola Nordmann elsker hytta si, og de siste årene har det vært en voldsom økning i hyttebyggingen her til lands. Tiden da enkle hytter ble snekret sammen med rimeligst mulig materialer er for lengst forbi.

Vi merker en kraftig økning i etterspørselen av lister og paneler i ulike stilarter til nye hytter. Såvel sveitser- og jugend- som klassisk- og for den saks skyld rokokkolister kan brukes i hytter og fritidsboliger.

Vi gir gjerne råd og ideer om hvordan de ulike listene kan kombineres for å få et best mulig resultat. Mange som pusser opp og bygger ut eldre hytter gjerne velger lister og paneler fra Stiltre for å øke hyttas standard.