Hopp til innhold

Ansiktsløft for ærverdige Siljan prestegård

Siljan prestegård


I Siljan kommune, med Skien på ene siden og Lågendalen på den andre, ligger ærverdige Siljan prestegård. Vakkert, men noe tilbaketrukket plassert i åkerlandskapet. Totalrestaureringen av alle utvendige flater er akkurat ferdig. Her er resultatet.

Siljan prestegård med spesialprodusert listverk

Trepartssamarbeid

Drømmelaget som gjennomførte restaureringen har bestått av tre parter; arkitekt Finn Christiansen, entreprenøren Norbygg og Stiltre som leverandør på materialsiden.

Christiansen har lang erfaring med restaurering av prestegårder og verneverdige bygninger. I tillegg har han arbeidet som fylkesantivar for Telemark fylkeskommune.

- Her er det lagt vekt på å beholde stilarten under restaurering. Huset fremstår i dag som om det er bygget under perioden vi kaller for klassisismen på slutten av 1700-tallet. I tillegg kommer inngangspartiet i sveitserstil, som mange nok kjenner til fra før, poengterer arkitekt Finn Christiansen.

- Alt av listverket utvendig er også detaljtegnet og spesialprodusert basert på det som var på gården tidligere, forklarer arkitekten.

Vinduene er levert av Bykle Vindu, som har lang erfaring med produksjon av vinduer og dører til verneverdige bygg.

Inspiserer

Tom Erik Landemoen fra Stiltre (t.v.) og byggmester i Norbygg, Øystein Bøen, inspiserer detaljer på Siljan prestegård.

Inngangsparti i sveitserstil på Siljan prestegård

Verdsetter kvalitet

Det er ikke første gang byggmester Øystein Bøen i Norbygg AS arbeider med restaurering av gamle og ærverdige bygninger. Nøyaktighet og materialer av god kvalitet er svært viktig i prosessen med å restaurere gamle bygninger.

- Vi konkurrerer jo på lik linje med alle andre når det gjelder slike prosjekter, men når vi først har fått et slikt oppdrag er det viktig at vi leverer kvalitet i arbeidet som utføres. Både i materialvalg og ikke minst at leverandøren har samme kvalitetsfilosofi som oss, forteller byggmesteren.

- Denne gangen var det Stiltre som leverte materialer til oss. Både fordi vi vet at de leverer materialer av god kvalitet, og fordi de sitter på verdifull kompetanse og kan spesialprodusere akkurat det vi har behov for.

Hovedhuset på gården fikk spesialproduserte vindusomramminger fra Stiltre. Dette er helt unike omramminger som ikke kan fås noe annet sted.

- Disse omrammingene hadde vanskelig latt seg gjøre om vi skulle benyttet oss av hyllevare fra et av de store trelastvarehusene, utdyper Bøen.

Siljan prestegård

Stort stykke arbeid

I tillegg til de spesialproduserte innrammingene ble det byttet vinduer, kledning og tak. Bunnsvillen i laftekassa måtte erstattes på grunn av råte.

- Fordi bunnsvillen var råtten måtte denne byttes rundt hele bygget. For å forhindre nye fuktproblemer har vi benyttet trefiberisolasjon med utlekting til kledningen. I motsetning til på nye boliger er det viktig at et slikt bygg får muligheten til å puste, forklarer Øystein.

Selger og altmuligmann i Stiltre, Tom Erik Landemoen, har kommet på besøk for å vurdere på arbeidet som er gjennomført.

- Her har jeg ikke vært siden før vi begynte på prosjektet. Jeg ser dere har gjort en veldig god jobb, poengterer Tom Erik Landemoen fra Stiltre overfor Øystein.

- Vi er veldig opptatt av, og synes det er interessant å jobbe ut mot, prosjekter som dette. Å arbeide tett med byggmestere og arkitekter som verdsetter god byggeskikk er kjempemoro, avslutter Tom Erik.

Verdsetter samarbeidet

Tom Erik Landemoen fra Stiltre verdsetter det tette samarbeidet mellom arkitekt, entreprenør og Stiltre som leverandør av materialer.

Send oss en forespørsel